Aanmelder/lid heeft kennis genomen van en verklaart zich ak koord met het volgende:

 

  • Aan het snorkelen en sportduiken zijn (gezondheids - ) risico’s verbonden. Het duiken met perslucht kan onder meer decompressieziekte, embolie of andere onder- en overdrukverwondingen met zich mee brengen. Voor sommige hiervan is behandeling in een decompressie kamer noodzakelijk.

  • Buitenduiken en zwembadtrainingen, die een onderdeel zijn van de lessen en/of activiteiten, kunnen op zodanige afstand van decompressiefaciliteiten plaatsvinden dat daarmee de eventueel noodzakelijke decompressiebehandeling vertraging oploopt. Stichting Happy Bubbles heeft aanmelder/lid hierbij over het voorgaande geadviseerd en naar behoren voorgelicht.

  • Ondanks de, aan het snorkelen en sportduiken verbonden, risico’s wenst aanmelder/lid niettemin aan door Stichting Happy Bubbles, georganiseerde activiteiten en lessen deel te nemen.

  • Aanmelder/lid realiseert zich en stemt er in toe dat Stichting Happy Bubbles niet aansprakelijk is voor de personen- en/of zaakschade welke anmelder/lid, in verband met de georganiseerde activiteiten en lessen zou kunnen lijden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijnde van de Stichting Happy Bubbles.

  • Voor zover nodig vrijwaart aanmelder/lid Stichting Happy Bubbles, de daaraan verbonden bestuursleden en door deze aangewezen personen tegen aanspraken van derden ter zake.

Kado Tip!

Geef een introductieduik kado!